Postavitev križa

14 Avgust 2014

krizŽal je že tako, da se staro mora umakniti novemu, ... Tudi v tem primeru je tako, duhovno znamenj - križ je več kot 100 let stal na začetku kmetijskega gospodarstva,  ampak zaradi posodobitve in razširitve ceste skozi vas Tržec, se mora le ta umakniti.


beri dalje...

Žegnan les

10 April 2014

presmecŽegnan les se imenuje šibje iz cvetnonedeljskega presmeca. To zelenje (veje, zeli, cvetice) je bilo nekdaj polno skrivnostnih čarov, ki so pospeševali rast na poljih, odganjali so zle duhove in pomagali do zdravja in dobre letine. Ta žegnan les naj bi imel čarobno moč in naj bi vse leto varoval kmetovo domačijo, hlev in polja.
Žegnan les - presmec sestavlja različno med sabo povezano zelenje, katerga, člani Etnografskega društva Tržec (kmečki fantje) v tednu pred cvetno nedeljo naberejo, zložijo v (večji ali manjši) šop in trdno zvežejo z beršljanom ali rafijo ter ga ponesejo v farno cerkev.


beri dalje...

Voščilo krajanom

19 November 2013

drvaSpoštovani krajani Tržca in sosednjih vasi!, spet je leto naokrog, zato se vam želimo zahvaliti za vašo pomoč pri izvajanju naših aktivnosti, to je skrb na naravno in kulturno dediščino haloškega roba. V letu, ki se izteka, nismo izvedli velikih investicij pri ohranjanju snovne dediščine, smo pa izvedli veliko drugih prireditev, zlasti iz področja promocije kulturne dediščine tega etnološkega prostora.

Ob priložnostnem obisku, ki bo v času od sv.Miklavža do božiča, vam bomo izrekli voščilo in zaželeli veliko zdravja vaši družini ter vam ob tem podarili društveni koledar za poslovno leto 2014.

SREČNO! 


beri dalje...

Postavitev križa

Žal je že tako, da se staro mo...

Žegnan les

Žegnan les se imenuje šibje iz...

Voščilo krajanom

Spoštovani krajani Tržca in so...

Lesena lopa - PREŠA

Tradicionalna kmetija Dravsko Ptujskega polja in Haloz je imela na kmečkem dvorišču ali v vinogradu lesen ali zidan objekt v katerem je bila nameščena lesena stiskalnica za grozdje in/ali sadje,  pa tudi za shrambo kmečkega orodja. V primeru, da je bila stiskalnica na dvorišču kmetije, so jo običajno hranili v leseni lopi. Če je stala ta lesena stiskalnica v vinogradu-vrhu (Haloze) je običajno bila nameščena v zidanici nad vinsko kletjo. Zidanica je bila večnamenski objekt, manjša kmetijska zgradba, ki je omogočala krajše bivanje družini z živino, v času večjih opravil v vinogradu – čas trgatve. Zidanica je izkazovala statostni simbol in je pričala o trdnosti kmetije. Primerjamo jo lahko z današnjimi „vikendi“.

Opis in risbe prikazujejo način izvedbe-replike tradicionalne lesene ute za hrambo in varovanje lesene stiskalnice-preše. Projekt obnove-revitalizacije Djočanove kmetije je zasnovan tako, da v peti fazi obnove pridobi med drugim tudi prostor za shrambo stiskalnice s postavitvijo tradicionalne lesene preše z vretenom in utežjo. Projekt postavitve preše na dvorišču Etnografskega muzeja v Tržcu bo potekal v dveh fazah oziroma dve poslovni leti ter bo zaključen v letu 2014.

Priponke:
Prenesi to datoteko (presa_DJK.pdf)Lopa za postavitev preše[ ]29 kB

Tradicionalna kmetija Dravsko Ptujskega polja je imela leseno ograjo, ki je služila varovanje premoženja, živali in ljudi ter s   raskošnostjo ograje na vzven manifestirala bogastvo in družbeni ugled tega gospodarstva.

Po pričevanju zgodovinskih virov, je vsako kmetijsko gospodarstvo ali koča imelo ograjeno svojo posest – dvorišče, z leseno ograjo, ki je varovala domače živali, da niso mogle zbežati, pa tudi varovala/preprečevala, da ne bi mali otroki zapustili kmečkega dvorišča; 2. Ograje sobile zgrajene iz lesa, običajno, glede na gospodarsko moč kmetije iz pokončnih letev ali vzdolžnih nerobljenih žaganic-desk, ali pa tudi pletene iz vrbovega šibja in 3. Nenazadnje je ograja pomenila tudi statostni simbol ter zaokroževala velikost kmečkega dvorišča.

Cilj projekta:

Zaključiti dvoriščno posest na DJK oziroma Etnografskem muzeju Tržec, kot zgodovinsko kulturno celoto. Kmečkemu dvorišču dati določeno zgodovinsko težo, dnevnega življenskega prostora na katerem so se skozi dan zadrževale domače živali pa tudi ljudje. Ograjen prostor bo  prikazoval tradicionalno razporeditev kmečkih (glavnih in pomožnih) stavb na ograjenem kmečkem dvorišču.

 

Priponke:
Prenesi to datoteko (ograja_11.pdf)Ograja na DJK[Lesena ograja]45 kB

Prijava na e-Novice

Smo na Facebooku