Postavitev križa

14 Avgust 2014

krizŽal je že tako, da se staro mora umakniti novemu, ... Tudi v tem primeru je tako, duhovno znamenj - križ je več kot 100 let stal na začetku kmetijskega gospodarstva,  ampak zaradi posodobitve in razširitve ceste skozi vas Tržec, se mora le ta umakniti.


beri dalje...

Žegnan les

10 April 2014

presmecŽegnan les se imenuje šibje iz cvetnonedeljskega presmeca. To zelenje (veje, zeli, cvetice) je bilo nekdaj polno skrivnostnih čarov, ki so pospeševali rast na poljih, odganjali so zle duhove in pomagali do zdravja in dobre letine. Ta žegnan les naj bi imel čarobno moč in naj bi vse leto varoval kmetovo domačijo, hlev in polja.
Žegnan les - presmec sestavlja različno med sabo povezano zelenje, katerga, člani Etnografskega društva Tržec (kmečki fantje) v tednu pred cvetno nedeljo naberejo, zložijo v (večji ali manjši) šop in trdno zvežejo z beršljanom ali rafijo ter ga ponesejo v farno cerkev.


beri dalje...

Voščilo krajanom

19 November 2013

drvaSpoštovani krajani Tržca in sosednjih vasi!, spet je leto naokrog, zato se vam želimo zahvaliti za vašo pomoč pri izvajanju naših aktivnosti, to je skrb na naravno in kulturno dediščino haloškega roba. V letu, ki se izteka, nismo izvedli velikih investicij pri ohranjanju snovne dediščine, smo pa izvedli veliko drugih prireditev, zlasti iz področja promocije kulturne dediščine tega etnološkega prostora.

Ob priložnostnem obisku, ki bo v času od sv.Miklavža do božiča, vam bomo izrekli voščilo in zaželeli veliko zdravja vaši družini ter vam ob tem podarili društveni koledar za poslovno leto 2014.

SREČNO! 


beri dalje...

Postavitev križa

Žal je že tako, da se staro mo...

Žegnan les

Žegnan les se imenuje šibje iz...

Voščilo krajanom

Spoštovani krajani Tržca in so...

Avtor: Ivan Božičko

Vas Tržec leži med rekama Dravinjo in Polskavo ter levim in  desnim bregom reke Polskave v Občini Videm, je torej del haloškega roba. K vasi Tržec spadajo tudi zaselki Kota in Hvac. Ob štetju leta 1869, je vas štela 304 prebivalce, ki so prebivali v 50 gospodinjstvih. Danes nas prebiva 347 v 150 gospodinjstvih.  

Etnografsko društvo Tržec je prostovoljna skupnost, ki združuje laično javnost, ljubitelje in strokovnjake, katerim je skupna skrb za kulturno dediščino Ptujskega in Dravskega polja ter Haloz. Z delovanjem želimo v prebivalcih tega dela Slovenije vzbuditi pozitiven odnos do kulture bivanja.  
Temeljne naloge društva:  
  • pospešuje skrb za kulturno dediščino,
• skrbi (po zmožnostih) za premično in nepremično kulturno dediščino,
• zbira ustno in pisno gradivo,
• z zbranim gradivom ravna kot dober gospodar (inventarizacija gradiva),      
• priprava tematskih razstav,
• organizira srečanja društev in inštitucij, ki skrbijo za kulturno dediščino,
• vzdržuje zveze z drugimi sorodnimi društvi doma in po svetu ter
• opravlja druge dejavnosti, ki so v interesu ohranjanja kulturne dediščine.

 »V globaliziranem svetu bomo ostali kot nacija le,
če bomo vzdrževali in plemenitili dediščino,
ki smo jo dobili na posodo od naših dedov«.


 V društvu se vodijo/tečejo naslednji projekti:

  • Dograditev Etnografskega muzeja Tržec z vzdrževanjem stavbne dediščine;
  • Kmečka orodja in pripomočki za življenje in delo na kmetiji;
  • Postavitev tradicionalne lesene preše za sadje;
  • Oblikovanje travniškega sadovnjaka;
  • Štirje letni časi v Halozah in
  • Projekti, ki so vezani na praznovanja in delo na kmetiji od svečnice do martinovega.

 

Priponke:
Prenesi to datoteko (program_013.pdf)Program dela za PL 2013[Etnografsko društvo]413 kB
Prenesi to datoteko (trzec_koledar.pdf)Srečno 2014[Obiskali vas bodo naši člani]2804 kB
Prenesi to datoteko (voscilo.pdf)Voščilo 2014[Želi ED Tržec]478 kB
Prenesi to datoteko (zlozenk_C.pdf)Zloženka_predstavitev društva[Predstavitev ED Tržec]2226 kB

Prijava na e-Novice

Smo na Facebooku